S1: 1A Chiu Yan Kit 趙寅傑, 1B Chung Ho Wan 鍾皓雲, 1B Fung Pak Yiu 馮柏耀, 1C Geng Erica Zi Han 耿子涵, 1D Hung Chung Kiu孔頌翹, 1D Kwok Chun郭臻
S2: 2A Chan Wing Lam 陳穎霖, 2A Wong Sze Chai 王思齊, 2B Choy Yu Kiu 蔡雨喬, 2B Leung Cheuk Wai 梁卓慧, 2C Lee Yan Kiu 李欣蕎, 2C Yu Ka Hei 余嘉熙, 2D He Brian 赫靖曦, 2D Tang Tsz Yan 鄧梓恩
S3: 3A Liang Keying Katie 梁可瀅, 3B Ng Wing Yiu 伍穎媱, 3C Li Cheuk Hang 李卓衡, 3D Cheng Chun Ho 鄭俊豪
S4: 4A Chen Ka Wai 曾嘉慧, 4A Chan Kai Yik 陳佳億, 4B Ho Sze Man 何詩漫, 4B Lam Pak Kiu 林泊僑, 4C Wong Ming Yin 黃銘然, 4D Tam Hon Wun譚翰桓
S5: 5A Tam Kin Cheung Kelvin 譚鍵漳, 5A Ling Pak Yan 凌柏恩, 5B Chan Ho Chun 陳可晉, 5B So Pak Yiu 蘇柏堯, 5C Kwok Ying Ying郭盈盈, 5D Chan Hiu Ying陳曉盈, 5D Wu Chak Fai吳澤輝
S6: 6A Cheung Kai Chung張啟聰, 6A Lei Haowen雷豪文, 6B Li Tsz Yan 黎芷恩, 6B Yuen Lap Yan Henry 阮立仁, 6C Wong Lai Ki 王澧錡, 6C Pak Hoi Ki 白凱淇, 6D Ng Tung Yu 吳童語, 6D Lo Wai Hung 盧偉鴻

School Year: 2022-2023