2018-10-04

Winners of the Canadian English Writing Invitational Contest

Congratulations to all the winners of the Canadian English Writing Invitational Contest!
 
Class Class no. Name Heat  Final
2D 12 Tam Hau Mat Silver Award Gold Award 
3C 29 Wu Lik Chung Gold Award Silver Award
4A 31 Yiu Ho Chun Bronze Award  -
5A 19 Lau Yuen Fung Bronze Award Champion
5B 26 Tam Ching Yuen Silver Award  -